THE Board of New York Catholic Radio
                            wjvq 94.7 fm